Черговий синоптик: (+380 462) 667 009

Чернігівський ЦГМ

Інформації, яка може бути надана споживачам

Роз’яснення про «публічну інформацію» та про надання гідрометеорологічної інформації про параметри навколишнього природного середовища

  1. Інформація, яка регулярно оприлюднюється на сайтах Чернігівського ЦГМ,

Українського гідрометеоролгічного центру та Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б.Срезневського є безкоштовною і використовувати її можна за умови посилання на джерело інформації та згідно договіру про використання інтернет-сервісу.

  1. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна

інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

         Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» одним з        

основних принципів   державної     політики   у   сфері гідрометеорологічної діяльності є, зокрема, платність гідрометеорологічного обслуговування, надання гідрометеорологічних послуг юридичним і фізичним особам.

         Відповідно до Положення про Чернігівський обласний центр з гідрометеорології, затверджений наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 183 від 19.03.2018 р. він не є розпорядником даної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         Також, згідно наказу ДСНС України № 514 від 13.08.2013 "Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з надзвичайних ситуацій" затверджений Перелік видів публічної інформації, відповідно до якого гідрометеорологічна інформація не віднесена до публічної. 

           Відповідно до ст. 17 вищезгаданого Закону України, гідрометеорологічне обслуговування та надання інших послуг у сфері гідрометеорологічної діяльності здійснюється підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, за плату в обсягах і формах, що визначається на договірних засадах. 

       Перелік гідрометеорологічної інформації та інших послуг, що надаються за плату, встановлюється Кабінетом Міністрів України (Постанова КМУ «Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій» від 26.10.2011 № 1102, додаток 3, пункт 2, абзацу 7, «Узагальнена інформація про гідрометеорологічні та інші параметри навколишнього природного середовища у вигляді бюлетенів, оглядів, карт, довідок тощо в обсягах і форматах, визначених споживачами») .

        

       У зв’язку з цим, необхідно керуватись вище наведеним роз’ясненням при отриманні інформації від Чернігівського ЦГМ

Контактна інформація

Адреса: вул.Пантелеймонівська, 12, м. Чернігів, 14017
Приймальня: (0462) 677-217
E-mail: pgdchernigiv@meteo.gov.ua