Черговий синоптик: (+380 462) 667 009

Чернігівський ЦГМ

 

          

           

  Чернігівська область є однією з найбагатших за запасами водних ресурсів в Україні. Гідрографічна мережа належить до басейну Дніпра. Територією області протікають великі річки: Дніпро (91 км), Десна (505 км); середні: Сож (30 км), Судость (17 км), Сейм (56 км), Снов (190 км), Остер (195 км), Трубіж (15 км), Супой (25 км), Удай (195 км), а також малі річки.

  Загальна довжина річкової мережі складає 8336 км, в т.ч. великих річок 596 км, середніх 723 км, малих 7017 км.

  Річки області відносяться до рівнинних зі швидкістю течії у середньому 0,1-0,3 м/с. Живлення переважно атмосферне з помітною участю грунтових вод. Основна частина стоку (60%) проходить у весняну повінь.          

  Природні ресурси р. Десни мають важливе значення для розвитку продуктивного потенціалу Дніпра. Десна (загальна площа басейну 88,9 тис. кв. км) є другою за величиною на території басейну Дніпра річкою після Прип’яті та першою за довжиною (1130 км) лівобережною притокою Дніпра. У басейні Десни, у середній за водністю рік, формується біля 22% поверхневого стоку Дніпра.

  Перші  регулярні  спостереження  за  гідрологічним  режимом  р. Десни  почалися  біля с. Макошине Менського району в 1879 році, у  м. Чернігові в 1884 році, біля с. Морівськ Козелецького району у 1887 році та у м. Н. Сіверському  в 1894 році.  

   На теперішній час відділ гідрології Чернігівського ЦГМ   забезпечує проведення систематичних спостережень за режимом поверхневих вод суші, складом та рівнем забруднення річкових вод на 12 гідрологічних постах басейну річок  Дніпра та Десни у межах Чернігівської та Сумської областей.

   Гідрологічні спостереження проводяться: на р. Дніпрі біля с. Неданчичі; на р. Десні біля м. Н. Сіверського, с. Розльот, с. Макошине, м. Чернігова, с. Морівська; на р. Сеймі біля с. Мутин (Сумська область); а також на середніх та малих притоках Десни -  на р. Снові біля м. Сновська; на р. Убіді біля с. Кудрівки; на р. Білоусі біля с. Кошівки; на р. Клевіні біля с. Шарпівки (Сумська область); на р. Івотці біля с. Івот (Сумська область).

  Працівниками відділу  проводиться обробка, систематизація і узагальнення даних про стан водних об’єктів. Здійснюється організаційно-методичне керівництво мережею гідрологічних постів. Виконуються  польові та камеральні робіти для вивчення гідрологічних явищ та процесів в зоні діяльності центру. Проводиться уточнення меж зон затоплення території області повеневими водами та небезпечних позначок для населених пунктів.

  Відділ гідрології забезпечує   органи державної влади та управління, галузі економіки, Збройні сили та інших споживачів інформацією про фактичні і очікувані гідрологічні умови та стан водних об’єктів.

            У таблиці наведені дані по гідрологічних постах Чернігівського ЦГМ:

Річка

Пост

Відмітка нуля поста,

 см БС

Вихід на заплаву

см над «0» поста

Період спостере-

жень

Найвищий рівень за період спостережень,

см над нулем поста

Найнижчий рівень за період спостережень,

см над нулем поста

Дніпро

Неданчичі

100,58

490

1972-2023

719

03.05.2013 р.

209

05.09.2015 р.

Десна

Н.Сіверський

119,98

450

1894-2023

842

24.04.1931 р.

150

28.08.2015 р.

Десна

Розльоти

115,38

640

1932-2023

964

17.04.1970 р.

210

04.09.2015 р.

Десна

Макошине

108,76

600

1879-1916,

1922-2023

876

18.04.1970 р.

88

17.09.1939 р.

Десна

Чернігів

102,44

680

1884-2023

985

18.04.1917 р.

69

04.09.2015 р.

Десна

Морівськ

99,03

400

1887-1923,

1926-2023

648

30.04.1931 р.

43

04.09.2015 р.

Сейм

Мутин

119,41

680

1925-2023

855

25.04.1942 р.

338

10.09.2021 р.

Снов

Сновськ

113,22

170

1934-1941,

1944-2023

400

21.03.1934 р.

-38

02.09.2015 р.

Убідь

Кудрівка

122,90

265

1958-2023

355

05.04.1970 р.

16

12.06.1979 р.

Білоус

Кошівка

113,50

350

1996-2023

452

31.03.2006 р.

144

26.07.2021 р.

Клевінь

Шарпівка

127,96

200

1961-2023

315

06.04.1970 р.

-22

14.05.1994 р.

Івотка

Івот

125,24

410

1975-2023

499

25.03.1979 р.

168

11.06.2023 р.

Контактна інформація

Адреса: вул.Пантелеймонівська, 12, м. Чернігів, 14017
Приймальня: (0462) 677-217
E-mail: pgdchernigiv@meteo.gov.ua