Черговий синоптик: (+380 462) 667 009

Чернігівський ЦГМ

         Агрометеорологія вивчає метеорологічні, кліматичні, гідрологічні умови в їх взаємодії з об’єктами і процесами сільськогосподарського виробництва. Основна маса продукції сільськогосподарського виробництва створюється безпосередньо в природних умовах під дією багатьох факторів, з яких метеорологічні – найбільш мінливі та активні. Їх вплив на об’єкти та процеси сільськогосподарського виробництва в значній мірі обумовлює кількість і якість продукції, її вартість, рівень продуктивності праці.

         Чернігівській області з її посівними площами зернових, технічних, овочевих та плодово-ягідних культур належить певна частка в загальному сільськогосподарському виробництві нашої країни. Важливою умовою для збільшення виробництва рослинної продукції та підвищення культури землеробства області поряд із широким застосуванням сучасних технологій є наукове використання інформації про кліматичні та агрокліматичні ресурси.  

         В агрометеорології використовують метод паралельних (одночасних) спостережень за станом, ростом та розвитком рослин і метеорологічними умовами, в яких вирощуються об’єкти спостережень.

         За допомогою методу на матеріалах польових і лабораторних спостережень встановлюються кількісні та якісні зв’язки між умовами погоди та ростом, розвитком і формуванням продуктивності рослин, оцінюються вимоги рослин до основних факторів середовища (кількості тепла, світла, вологи, поживних речовин), визначаються критичні значення цих факторів для різних культур, сортів тощо. Оскільки об’єктом агрометеорологів є складна система «ґрунт – рослина – повітря», метод спостережень включає одночасні, тобто паралельні спостереження за метеорологічними умовами (станом повітря), за станом ґрунту (температурою, вологістю, глибиною промерзання) та рослин. На основі спостережень визначаються кількісні показники зв’язку росту і розвитку рослин з агрометеорологічними умовами, проводиться оцінка потреби рослин у ресурсах світла, тепла, вологи, визначаються критичні значення агрометеорологічних факторів. Це основний метод спостережень на метеорологічних станціях Державної гідрометеорологічної служби, яка є важливою ланкою єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

         Поєднання агрометеорологічних факторів в певний час створюють агрометео-рологічні умови, в яких існують об’єкти сільського господарства. Багаторічні характеристики агрометеорологічних умов в даній місцевості становлять агрометеорологічні умови. Вибір оптимальних термінів сівби, доцільність та строки внесення мінеральних добрив, проведення агротехнічних та меліоративних заходів визначається метеорологічними умовами. Отже, агрометеорологія вивчає погоду та клімат стосовно до практичних і теоретичних задач сільського господарства.

             Агрометеорологія є структурою, яка володіє найбільш повною інформацією про стан посівів та поточні агрометеорологічні умови вирощування сільськогосподарських культур у межах області. Сектор агрометеорології Чернігівського ЦГМ отримує і оброблює інформацію з   6  метеорологічних станцій (М Семенівка, М Сновськ, М Ніжин, М Прилуки,  М Остер та В Придеснянська), які проводять спостереження на полях у районах своєї діяльності за основними сільськогосподарськими культурами.

             Основними завданнями сектору агрометеорології є:

 - підготовка агрометеорологічних прогнозів, декадних   агрометеоро-логічних бюлетенів, щотижневих оглядів та інших оперативних матеріалів

    -  забезпечення контролю якості агрометеорологічних спостережень

 - регулярна оцінка справджуваності агрометеорологічних прогнозів, аналіз прогнозів, які не справдилися

 -  контроль за своєчасним поповненням фондових матеріалів

 - оперативне забезпечення агрометеорологічною інформацією сільсько-господарського виробництва

 - проведення методичних інспекцій на агрометеорологічних станціях

Контактна інформація

Адреса: вул.Пантелеймонівська, 12, м. Чернігів, 14017
Приймальня: (0462) 677-217
E-mail: pgdchernigiv@meteo.gov.ua